ප්ලුටෝ වෙත ගිය New Horizone

pluto 1

The New Horizone යානය පසුගිය දිනක ප්ලුටෝ ග්‍රහයා වෙත ඉතා ආසන්නයෙන් ගමන් කල අතර ප්‍රථම වරට ප්ලුටෝ ග්‍රහයාගේ සමීප රුප පෘථිවිය වෙත එවීමට සමත්ව තිබෙනවා

පැය 2ක් හා මිනිත්තු 15 තුලදී යානය විසින් ප්ලුටෝ හා එහි විශාලතම චන්ද්‍රයා වන Charon ඡායාරූපගත කිරීමට හා අධ්‍යනය කිරීම සදහා යානය පෙර සැකසුම්  සිදුකර ඇති අතර ප්ලුටෝ ග්‍රහයා හා පෘතුවිය අතර ඇති දුර නිසා යානය විසින් ලබාගත් දත්තයන් යලි පෘතුවියට ලැබීමට පැය 13ක් පමණ කල්ගත වී තිබෙනවා.

යානය විසින් එවන ලද දත්තයන් ඇසුරින් ප්ලිටෝ ග්‍රහයහේ ප්‍රමාණයට වැඩිපුර කිලෝ මීටර 50 ප්‍රමාණයක් එකතු වී ඇති අතර එහි මුළු වට ප්‍රමාණය කිලෝ මීටර  2,370 බවට ගණන් බලා තිබෙනවා. මෙම සොයාගැනීම් තුලින් ප්ලුටෝ ග්‍රහයාගේ වායුගෝලීය තත්වයන් පිළිබඳව නව අනාවැකි පළවීමට ඉඩ ඇති අතර New Horizone යානය 1930 පටන් ප්ලුටෝ ග්‍රහයාගේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව පවතී වාද විවාදයන් අවසන් කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා .

  කෙසේ වෙතත් New Horizon යානාවෙන් එකතු කරගන්න ලද සම්පුර්ණ තොරතුරු පෘතුවියට ලැබීමට මාස 16ක් ගත වනු ඇති පවසනවා. එයට ප්‍රධානතම හේතුව වනුයේ යානය හා පෘතුවිය අතර ඇති දුර හා යානාවේ දත්ත සම්රෙෂණයේ ඇති අඩු Bit rate එකවේ. දුර ප්‍රමාණය කිලෝ මීටර බිලියන 4.8 වන අතර එය තව දුරටත් වැඩිවමින් පවතිනවා.

ප්ලුටෝගෙන් පසුව New Horizon යානාව අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් ඉවතට යන අතර එයට 2030 පමණ වනතුරු දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකියාව පවතිනු ඇති බවට NASA ආයතනය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

pluto 2

Bookmark the permalink.

Comments are closed.