කාබනික බලශක්ති ප්‍රභව වල අවසානය

wind 1 (1)

පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයන් (renewable energy sources) යනු දැන්ලොව පුර විශාල වශයෙන් කතා බහට ලක්වන මාතෘකාවක්. ඒ අතරතුර අපට මේ තොරතුර වාර්තාවන්නේ ඩෙන්මාර්කයෙන්. පසුගිය සුළං අධික කාලය තුල ඔව්න්ගේ සුලන් විදුලි බලාගාරයන් තම රටට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අතිරික්තයක් නිපදවීමට සමත්ව තිබෙනවා. එම අමතර විදුලිය ඔවුන් තම අසල්වැසි රජයන් වන ජර්මනිය, නොර්වේ හා ස්වීඩන් රට වලට අපනයනය කර තිබෙනවා. පසුගිය ජුලි මාසයේ 10 වන දින ඔව්න් තමා ජාතික අවශ්‍යතාවය මෙන් 140% ප්‍රමාණයක් අමතරව නිපදව ඇති බවට වාර්තාවනවා.

මෙහිදී ඩෙන්මාර්ක් බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ 100%ක් ම පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් මුළු ලොවම බලගැන්වීම තව වැඩි ඈතක නොවන බවයි. තවද සුර්ය බලය මෙන් නොව අධික ඉල්ලුමක් පවතින ඕනෑම අවස්ථාවක සුළං විදුලුබලාගාරවලට ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වීමට ඇති හැකියාවද ඔව්න් මෙහිදී පැහැදිලි කරනලදී.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතාවෙන් ලොව ඉහලින්ම පවතින රටක් වන ඩෙන්මාර්ක් රජයේ ජනගහනය මිලියන 5.6කි.  2020 වනවට කාබනික ශක්ති ප්‍රභවයන් මුළුමනින්ම ඉවත දැමීමට සැලසුම් කර ඇති අතර 2050 වනවිට තම සියලු රථවාහනද වෙනත් පුනර්ජනනීය ශක්තින් මගින් පණගැන්වීමට සැලසුම් සකස් කර තිබෙනවා.

තවද 0.5 GW සුළං බලාගාර පද්ධතියක් මෙම දශකය අවසාන වීමට පෙර තමා මුහුදු සිමාවේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඉන්පසුව තවත් 1.8 GW පද්ධතියක් එකතු කිරීම මගින් තමා සුළං විදුලි නිපදවීමේ හැකියාව 18%  දක්වා වැඩිකර ගැනීම ඔව්න්ගේ පරමාර්ථයවී තිබෙනවා.

wind 1 (1)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.