පරිසරය සුරකින ප්ලාස්ටික් මාර්ග …

plastik_road_01

ප්ලාස්ටික් යනු පරිසරයට බෙහෙවින් අහිතකර ද්‍රව්‍යයක් බව බොහෝ දෙනා දන්නා කාරණයක්,  නමුත් ප්ලාසිටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කොට නැවත භාවිතයට ගැනීම තුලින් ප්ලාස්ටික් නිසා සිදුවන පරිසර හානිය අවම කරගැනීමට ගන්නා උත්සාහයක් නෙදර්ලන්තයෙන් වාර්තා වෙනවා. මෙවර ඔවුන් උත්සහ ගන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ප්ලාස්ටික් වලින් මහා මාර්ගයක් නිර්මාණය කිරීමටයි

මේ අලුත්ම අත්හදාබැලීම් VolkerWessels ආයතනයේ අදහසක්. ඔවුන්ට අනුව මුහුදෙන්  සොයාගනු ලබන ඉවත දමන ලද ප්ලාස්ටික්  අපද්‍රව්‍ය මගින් පෙර නිමි ප්ලාස්ටික් ඒකක(Blocks)  නිර්මාණය කිරම සිදුවෙනවා. මෙය සිදුකෙරෙන්නේ ඒ සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කල කර්මාන්ත ශාලාවල් තුළදීයි. මෙසේ නිමකරනු ලබන ප්ලාස්ටික් ඒකක අවශ්‍ය ස්ථානයට ගෙනගොස් එහිදී සවිකිරීම මගින් වඩාත් කාර්යක්ෂමව මාර්ග ඉදිකිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇති බව ඒම සමාගමේ අදහසයි. එමෙන්ම මේ මගින් මාර්ග ඉදි කිරීමේදී ඇතිවන මාර්ග තදබදයද අඩුකරගත හැකි වන බව ඔවුන්ගේ අදහසයි.

මෙම ප්ලාස්ටික් මාර්ගවල තවත් එක් වැදගත් අංගයක් වෙන්නේ එහි බභාවිත වන පෙරනිමි ප්ලාස්ටික් ඒකක වල හැඩයයි. මේවා ඇතුලත විශාල ප්‍රමාණයේ සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ සිදුරු පවතිනවා. මේ සිදුරු එකිනෙක සම්බන්ද වූ පසු නිර්මාණය වෙන්නේ මාර්ගය යටින් දිවෙන කුඩා උමං මාර්ගයක්. මේවා වැසි ජලය ප්‍රවාහනයට මෙන්ම විදුලි සහ ගෑස් නල එළිම සඳහා භාවිතයට ගත හැකි බව ඔවුන්ගේ අදහසයි. එමගින් මාර්ග ඉදිකිරීමට යන වියදමද අඩුකරගත හැකි බවට ගණන් බලා තිබෙනවා.

VolkerWessels ආයතනයට අනුව මෙවන් මාර්ගයන් වඩාත් සුදුසු වන්නේ වැලි සහිත භුමි ප්‍රදේශ වල සිදුකරන මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතුවලටයි. කෙසේ නමුත් තවමත් මෙමෙ අදහස පවතින්නේ පරීක්ෂණ මට්ටමේ. මෙම අදහස යථාර්තයක් කරගැනීමට නම් තව බොහෝ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකල යුතු වෙනවා. දැනට සිදුකර ඇති පරීක්ෂණ වලට අනුව මෙමෙ ප්ලාස්ටික් නිපැයුම් වලට –40oC සහ  80oC අතර උෂ්ණත්වයක් දරාගෙන සිටිය හැකිබව ValkerWessels සමගම ප්‍රකාශකර සිටිනවා

ඔවුන්ගේ මීළඟ බලාපොරොත්තුව විවිද පාරිසරික තත්ව යටතේදී මේ ප්ලාස්ටික් මාර්ගය රථවාහන සමග කෙසේ ගැලපේද යන්න පරික්ෂා කිරීමයි. නෙදර්ලන්ත රජයද මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා දායක වන බව පැවසෙනවා. නෙදර්ලන්තය මේ වන විටත් ඔවුන්ගේ කලි කසල වලින් අඩකටත් වඩා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනු ලබනවා. මෙමෙ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වුවහොත් එලෙස ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙනු ලබන කැලිකසල ප්‍රමාණය ඊටත් වඩා ඉහල යනු ඇති බවට ගණන් බලා තිබෙනවා

plastik_road_02

Bookmark the permalink.

Comments are closed.