ග්ලැසියර(glaciers) දියවීම සහ මුහුදු මට්ටම ඉහල යාම

grinell

ධ්‍රැවීය ග්ලැසියර(glaciers) දියවීම හා මුහුදු මට්ටමේ වෙනස්වීම් පිළිබඳව නවතම වාර්තාවක් පලවී තිබෙනවා. පසුගිය වසර 30 පුරාම සිදුකරන ලද පර්යේෂණයන් වල දන්ත්තයන් සාරාංශ ගතකරමින් මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ  Oregon State University හි  Anders Carlson විසින්.  මෙහිදී වයුගොලිය CO2 ප්‍රමාණය දියවියන අයිස් තට්ටු හා මුහුදු මට්ටමේ වෙනස් වීමඅතර ඇති සම්බන්ධය මිට වසර මිලියන 30ක් තිස්සේ පවතී එනබව සොයාගෙන තිබෙනවා.

එම වාර්තාවන්ට අනුව දැනට පෘථිවියේ පවතින CO2 ප්‍රමාණය මිට වසර මිලියන 30කත පමණ පෙර තිබු තත්වයනට සමාන බව අනාවරණය කරගෙන ඇත. ඒ අනුව ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 1-2 කා වැඩි වීමක් තුලින් මුහුදු මට්ටම මීටර 6කින් පමණ ඉහල යා හැකිබවට අනාවැකියක් පලකරනවා. ඔහු මෙසේ පවසන්නේ මිට වසර මිලියන 3කට පෙර පවතී තත්වයන් අධ්‍යනයෙන් පසුවයි. 1880 පවතී මුහුදු මට්ටමට්ට වඩා දැන් මුහුදු මට්ටම සෙන්ටිමීටර 20කින් පමණ ඉහල ඇති බවත්, මීටර 6ක් දක්වා එහි වැඩිවීම එක්වරම සිදුනොවුවත් ක්‍රමයෙන් එයට ළඟාවනු ඇති බව ප්‍රකාශ කරා.

මතුව ඇති අවධානම කෙසේ වුවත් වායු ගෝලීය CO2 ප්‍රමාණය දිනෙන් දිනම වැඩි වනීම් පවතී. එබැවින් පාලනය කරගත නොහැකි මෙම වැඩි වීම හමුවේ ගෝලීය දේශගුණික හා මුහුදු මට්ටමේ සිදුවන වෙනස්වීම් වල ප්‍රථිපල තව දශකයන් ගණනාවක් ඉදිරියට පවතිනු ඇත.

නමුත් වර්තමානයේ මින් ඇතිවන තත්වය පිළිබඳව අපට අවධානයෙන් සිටීමට සිදුතිබේ. දැනට ලොවවටා මිනිසුන් මිලියන ගණනක් ජිවත්වන නගරයන් බොහොමයක් වෙරළාසන්නයේ  පිහිටා තිබීම එහි අවධානම වැඩි කරයි. ක්‍රමයෙන් ඉහල යන මුහුදු මට්ටම නිසා බොහොමයක් නගර වලින් මිනිසුන් ඉවත්කිරීමට සිදී වනු ඇත. මාලදිවයින වැනි දුපත් රාජ්‍යන් මුළුමනින්ම ජලයෙන් වැසීයනු  ඇත. එවිට එහි වැසියන් සදහා කුමක් කරයුතු වේද ? මෙවැනි ගෝලීය ගැටළු රාශියක් සඳහා ගැටළු සෙවීමට සිදුවනු ඇත.

gangotri-2006

Bookmark the permalink.

Comments are closed.