සුර්ය ශක්තිය ගබඩාකරන Tesla powerwall

models-powerwall@2x

Tesla powerwall යනු සරල වශයෙන් කිවහොත් බැටරියකි. එය අද අපට බහුලව දක්නට ලැබෙන සූර්ය පැනල ( Solar Panels ) මගින් නිපදවන විද්‍යුත් ශක්තිය ගබඩා කරන්නකි. මෙය ඉතා හුරුබුහුටි නිමාවකින්, සහනදායි මුදලකට හා ඉහල ධාරිතාවකින් නිමවා ඇත. මෙය සූර්ය ශක්තියෙන් විදුලිය නිපදවන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රදාන ගැටළුවක් වන රාත්‍රී කාලයේ බල ශක්ති සැපයීම සඳහා ඉවහල් වනු ඇත. මෙය 10 kWh හා 7 kWh ධාරිතාවන්ගෙන් වෙළඳපොලට නිකුත් කරමින් පවතී. වඩාත් සරලව පැහැදිලි කිරීමක් වශයෙන් එක් ආරෝපණයකින් ගෘහස්ථ විදුලි ඒකක 10ක් හෝ 7ක් මෙම බැටරිය මගින් සැපයීම කල හැක. මෙම පද්ධති 9ක් එකතු කොට බාවිතා කල හැකි වීමද මෙහි විශේෂ ලක්ෂණයකි. එනම් 90 kWh හෝ 63 kWh ධාරිතාවන්ගෙන්යුතු පද්ධති ලෙස බාවිතා කල හැක.

powerwall හදිසි විදුලි අවශ්‍යතාවන් සඳහාද යොදා ගත හැකි වීම විශේෂ ලක්ෂණයකි. එම කාර්යය සඳහා සුදුසු ධාරිතවන්ගෙන් යුත් බැටරි හා පද්ධති TESLA සමාගම විසින් නිපදවීම මේ වන විට ආරම්භ කොට ඇත. ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකයේ ඉතා දුෂ්කර ස්ථාන වල පිහිටි ගම්මාන සඳහා විදුලිය සැපයීමට විදුලි සේවා සපයන්නන් අපොහොසත් වී ඇත. එනම් විදුලි කණු එළීම් කල නොහැකි වීමත් ප්‍රධාන පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කල නොහැකි වීමත්ය. නමුත් මෙම තාක්ෂණයෙන් ප්‍රධාන පද්ධතියෙන් පරිබාහිරව විදුලිය සැපයිය හැක. පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභව ( Renewable Energy Resources) කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමුව ඇති කාලයක එය වඩාත් කාර්යක්ෂමව උකහා ගැනීම සඳහා TESLA සමාගමේ මෙම අද්ත්විතීය නිර්මාණය ඉවහල් වනු ඇත.

powerwall-how-it-works

TESLA  සමාගම powerwall හදුන්වාදීමේ උළෙලේදී එහි විධායක අධ්‍යක්ෂතුමාගේ ඉදිරිපත් කිරීමේ වීඩියෝපටය පහතින්

Bookmark the permalink.

Comments are closed.