ඔබේ රහස් ඔබේ දෙනෙතට පමණක් තබාගන්න

google-glass-story-582x437

Google Glass එක වැනි  Augmented reality glasses වලින් විවිද පරීක්ෂණ කිරම අද බොහෝ ජනප්‍රියයි. අද අපි ඔබට විස්තර ගෙන එන්නේ මෙලෙස Augmented reality glass එකක් භාවිතා කරමින් තැනෙන අන්තර්ජාල ආරක්ෂක(Internet Security) පද්දතියක් ගැනයි. අන්තර්ජාලය හරා දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී ඒවා අදාල පාර්ශවයන්ට පමණක් කියවිය හැකි සේ encrypt කරනු ලබනවා. මෙහිදී සිදුවන්නේ දත්ත යවන්නා සහ දත්ත ලබාගන්නා කලින් ඔවුන් දෙදෙනාම එකඟ වූ රහස් වචනයක් භාවිතයෙන් දත්ත encrypt කිරීමයි. නැවත එම දත්ත කියවීමට අවශ්‍ය වූ විට එම රහස් වචනය භාවිතයෙන්ම encrypt කරන ලද දත්ත decrypt කරගන්න පුළුවන්.

අන්තර්ජලය හරහා දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී ඔබ ඒවා කොතරම් encrypt කලත් ඔබ එම දත්ත කියවන්නේ ඔබේ ගේ පරිගණක තිරය තුළිනුයි. එවන් අවස්ථාවක ඕනෑම කෙනෙකුට් ඔබගේ පරිගණක තිරය මත තිබෙන දත්ත කියවීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. North Carolina විශ්වය්විද්යාලයේ පරීක්ෂකයන් කිහිප දෙනෙක් මේ ගැටලුවට Augmented reality glass එකක් භාවිතයෙන් විසඳුමක් ලබාදී තිබෙනවා. මෙහිදී සිදුවන්නේ decrypt කරන ලද දත්ත ඔබගේ පරිගණක තිරය වැනි අනාරක්ෂිත තිරයක් මත ප්‍රදර්ශනය කරනවා වෙනුවට එය Augmented reality glass එකක් තුලින් ඔබට දර්ශනය කිරීමයි. එවිට ඔබගේ රහස්‍ය දත්ත වෙනත් කිස්වෙකුටත් නැරඹිය නොහැකි වෙනවා. ඔවුන් මෙය නම් කොට ඇත්තේ visual cryptography ලෙසයි

මෙහි ඇති සුවිශේෂී තාවය වන්නේ සාමාන්‍ය decryption එකක් මෙන් දත්ත සම්පුර්ණයෙන්ම decrypt නොවීමයි. මෙහිදී සිදුවන්නේ encrypt කරන ලද දත්ත කොටස් වශයෙන් decrypt කර රුප දෙකක් තැනෙනවා එම රුප දෙක Augmented reality glass එක මගින් එකිනෙක සමපතනය කිරීමෙන් කියවිය හැකි තනි රුපයක් මැවෙනවා.  එවිට ඔබේ රහස් දත්ත පෙනේනේ ඔබගේ දෙනෙතට පමණයි.

aug-reality-story2-482x415

මෙමෙ පදතියේ ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට පරීක්ෂකයන් විසින් යොදාගෙන තිබෙන්නේ Epson Moverio නමැති Augmented reality glass එකයි. එහි ඇති විශාල කාච දෙක මේ visual cryptography පද්දතියට වඩාත් හොඳින් ගැලපෙන බව ඔවුන්ගේ අදහසයි.

පරීක්ෂකයන් හඳුන්වා දී තිබෙන මෙමෙ ක්‍රමවේදයේ නිරවද්‍ය තාව තවමත් පවතින්නේ 80% ක පමණ මට්ටමක. එනම් තවමත් මේ පද්දතිය සාමාන්‍ය භාවිතයට සුදුසු මට්ටමේ නැහැ නමුත් ඔවුන් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ වාර්තාවක් නිකුත් කොට තිබෙනවා. ඔබට ඒ වාර්තාව මෙතනින් කියවීමට හැකියි. පරීක්ෂකයන්ගේ අදහස නම් මෙමෙ පද්දතිය යම් දිනක දත්ත කේතනය කිරීමේ පවතින බොහොමයක් ගැටළු වලට විසඳුම් ලබාදෙනු ඇති.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Thank you for post valuable articles about technology…keep on..
    Cheers..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *