Self-Healing Material

Self-Healing-Material

Self Healing Material | www.techpedia.lk

අභ්‍යවකාශ අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවද?  අප මුලින් ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. අභ්‍යවකාශ අපද්‍රව්‍ය යනු ප්‍රධාන වශයෙන්ම මිනිසුන් විසින් අභ්‍යවකාශ මත අතහැර දමන ලද පැරණි  චන්ද්‍රිකාවන් ප්‍රමුක අපද්‍රව්‍යන් වේ. ඉන් බොහොමයක් යානා වලින් ගැලවිගිය ලෝහ කොටස්  වන අතර ඒවා අප පෘතුවි කක්ෂය තුල පැයට සැතපුම් 17500 පමණ වේගයෙන් චලිතය වෙමින් පවතී. එබැවින් මෙම අපවිත්‍රවී ඇති අභ්‍යවකාශය  අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය මෙන්ම අනෙකුත් ක්‍රියාකාරී චන්ද්‍රිකා වලට දැඩි අවධානමක් එල්ල කරයි.

එබැවින් මෙවැනි අධික වේගයෙන් චලනය වන ලෝහ කැබැල්ලක් වැදීම මගින්  අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙ සිදුරක් ඇතිවුවහොත් එය තුල ඇති වාතය අභ්‍යවකාශයේ රික්තයට ඇදීයාමට එතරම් කාලයක් ගත වන්නේනැ. එබැවින් මෙම කරුණ පිළිබඳව අවධානය යොමුකිරීමෙන් පසුව University of Michigan හි පර්යේෂකයින් පිරිසන් NASA ආයතන හා එක්ව සිදුරු වූ විට වාතය එලියට ගලායාම වැලැක්වීම සදහා Self-Healing Material එකක් නිපදවීමට සමත්ව තිබෙනවා.

මෙම නවතම අමුද්‍රව්‍ය නිපදව ඇත්තේ ඝන තත්වයේ පවතින polymer layer දෙකක් මැදට ද්‍රවයක් එක් කිරීම මගිනුයි. මෙහිදී හදිසි සිදුරු වීමකදී මධ්‍යයේ ඇති ද්‍රව්‍ය එලියට ගලා එන අතර ඉන්පසු එය වාතයේ ඇති ඔක්සිජන් හා එක වීම මගින් තත්පර ගණනක් තුලදී ඝන තත්වයට පත්වනවා. මෙහිදී මෙම ආවරණය සවිකිරීමෙන් පසුව ඇතිවන හදිසි සිදුරු වීමකදී  එය තාවකාලිකව වැසි යන අතර ඉන්පසු එලෙස ඇති වන සිදුර නියමාකාරයෙන් වසා දැමීමට අවශ්‍ය කාලය අජටාකාශගාමින් හට කාලය ලැබෙනවා

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *