ලොව ප්‍රභලතම ඩිජිටල් කැමරාව | most powerful digital camera

most-powerful-digital-camera

Most powerful digital camera | www.techpedia.lk

දැනට ඔබේ අතේ තිබෙන ජංගම දුරකථනයේ mega pixel 16ක කැමරාව ඉතා හොද තත්වයේ හා ගුණාත්මක සේයාරු ඔබට ලබාදීමට සමත්වන අතර නමුත් එවැනි කැමරාවක් අනන්තවූ විශ්වය දෙසට යොමුකිරීම මහින් ලබාදෙන රූපයන් කිසි විටෙක තාරකා විද්යාඥයන් සතුටු කරවීමට ප්‍රමාණවත් වන්නේ නෑ. එබැවින් United States Department of Energy හි  SLAC National Accelerator පර්යේෂණාගාරය මගින් ලොව විශාලතම ඩිජිටල් කැමරාව සැදීමට ඉදිරිපත්වී  තිබෙනවා.

දැනට වාර්තාවී ඇති කරුණු අනුව මෙම කැමරාව Giga pixel 3.2 ප්‍රමාණයේ එකක් වන අතර එමගින් ලබාගන්න ඡායාරූපය 100% ප්‍රමාණයෙන් පෙන්වීමට high definition රුපවාහිනී තිර 1500 පමණ අවශ්‍ය වනු ඇත.මෙය නිපදවූ පසු එය දැනට චිලි හි නිෂ්පාදනය කරමින් පවතින මීටර 8.4ක් දිගින් යුතු  Large Synoptic Survey Telescope තුල සවිකිරීමට නියමිතයි. තවද මෙම කැමරාව ප්‍රමාණයෙන් කුඩා මෝටර් රථයක ප්‍රමාණයේ වන අතර බර අසන්න වශයෙන් ටොන් 3ක් පමණවේ.  මෙය විශාල ප්‍රමාණයේ sensor 189යක එකතුවක් වන අතර  එය mega pixel 8ක ප්‍රමාණයේ  කැමරාවන් 800,000 එකතුවක් ලෙසද සැලකීමට හැක.   

lsst-green-light@2x

මෙම කැමරාව වසර 2020දි උඩුගුවනට එක්කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එය ඉන්පසුව තම වසර 10යක ගමන ආරම්භ කරනු ඇත. එය දැනට අප හදුනාගෙන ඇති තාරකාවන් හා ග්‍රහලෝකවල මෙන්ම අපට නොපෙනෙන විශ්වයේ අඳුරු ප්‍රදේශයන්ද ගවේෂණයට සුදානම් වනු  ඇත. දිනකට සේයාරු 800 පමණ ගනිමට සැලසුම් කර ඇති අතර මෙමගින් වසරකට gigabyte මිලියන 8ක තරම් දත්තයන් ප්‍රමාණයක් එකතු කරනු ඇති බවට විශ්වාස කෙරෙනවා.

LSST_sensor_grid_with_moon_blue_940x442

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *