වතුරෙන් cool වෙන ලැප්ටොප් එක Water cooled laptop from Asus

water-cooled-laptop-from-asus

Water cooled laptop from Asus | www.techpedia.lk

ASUS සමාගමේ ROG (Republic Of Gamers) යනු පරිඝණක ක්‍රීඩාවල යෙදෙන බොහෝදෙනාගේ සිත්ගත් වෙළඳ නාමයක්. ඔව්න් එම වෙළඳ නාමය යටතේ හදුන්වාදීමට නියමිත GX7000  gaming laptop එකයි මේ. Gaming laptop වල ඇති ප්‍රධානතම ගැටලුවන් වන්නේ අවශ්‍ය වන performances ලබාදීමේදී laptop එක අධික ලෙස රත්විමයි  නමුත් මෙයට විසඳුමක් ලෙස Asus සමාගම මෙම නවතම laptop එක සිසිල් කිරීමට ජලය යොදාගැනීමයි. අඟල් 17ක 4k තිරයකින් සමන්විත වන මෙම laptop එක ප්‍රමාණයෙන් තරමක් විශාල වන අතර ඔබට අවශ්‍ය වන විටකදී එය water cooling unit එක මගින් වෙන්කර පාවිච්චි කිරීමටද පුළුවන්.  නමුත් ඔබ පරිඝණක ක්‍රීඩාවල යෙදෙන විට ඔබ කලයුත්තේ water cooling unit එක හා dock කිරීම පමණයි

asusgx700handson1_1020.0

තවමත් පරයේෂණ මට්ටමේ ඇති මෙම laptop එක ඔව්න් තව නොබෝකලකින් වෙළඳපලට එක්කිරීමට නියමිත අතර එය ඔබට SSD හෝ HDD හාර්ඩ් drive එකක් sixth-generation Core i7 processors, NVIDIA GPUs (up to GTX 980M 8GB), and a 17.3-inch 4K display වලින් සමන්විත වනු ඇත.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *