ඔබ වයසට යන වේගය කල්තියා දැනගන්න…

ඔබ වයසට යන වේගය කල්තියා දැනගන්න...

ඔබ වයසට යන වේගය කල්තියා දැනගන්න | www.techpedia.lk

ඔබ මියයන දවස ඔබට කල් තියා දැනගන්නට පුළුවන් කමක් තිබේනම් කොයි තරම් අපුරුද. මේ ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමට බොහෝ පරීක්ෂකයන් උත්සාහ දරා තිබෙනවා. අද අපි ඔබට විස්තර ගෙන එන්නේ මෙම ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමට ගෙන ඇති නවතම උත්සහයක් පිළිබඳවයි.

මිනිසා වයසට යන ආකාරය ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව මේ ගැටලුවට පිළිතුරු සෙවීමට පරීක්ෂකයන් පිරිසක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ සොයාගැනීම වලට අනුව පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් එකම දිනයකදී ඉපදුනද ඔවුන් වයසට යන වේගය එකිනෙකට වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඔබගේ උපන්දිනයට අනුව වයස කොපමණ උවත් ඔබගේ සත්‍ය ජීව විද්‍යාත්මක වයස එම ගණනය කල වයසට වඩා වෙනස් වන්නට පුළුවන්. එමෙන්ම ඔබ ජිවවිද්යත්මකව වයසට යන ප්‍රමාණය සහ වේගය අපි එකිනෙකට වෙනස් බව මේ පරීක්ෂණ මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා. 

පරීක්ෂකයන් මේ සඳහා වයස 15 ත් 65 ත් අතර පිරිස් පරිස්ක්ෂණයට යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී ඔවුන් මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා හේතු වන ජාන කොටස් ද හඳුනාගෙන තිබෙනවා.  මේ මතය තවමත් පවතින්නේ පරීක්ෂණ මට්ටමේ.  එය 100ක් නිවැරදී යයි අඳුනාගෙන නැහැ නමුත් ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව සිදුකරන පරීක්ෂණ වලින් මෙම මතය වඩාත් තහවුරු කරගැනීමට හැකිවෙනු ඇති බවයි පරීක්ෂකයන්ගේ අදහස වන්නේ

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *