2029 දී රුසියානුවන් සඳ මතට

Lunar_base_made_with_3D_printing

රුසියානු  අභ්‍යවකාශය ඒජන්සිය වන Roscosmos ආයතනය තමන් 2029 වසරේදී සඳ මතුපිටට මිනිසෙකු යැවීමේ ඔවුන්ගේ මීළඟ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව විස්තර පසුගියදා මාධ්‍යයට නිකුත් කරනු ලැබුවා. ප්‍රථම සඳ ගමන පිළිබඳව ඇමරිකාව සහ සොවියට රුසියාව අතර පැවති තියුණු තරඟයෙන් ඇමරිකාව ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා. එම අවස්ථාව ඉතිහාසයට එකතු දැනට දශක 6 ක් වෙනවා. නමුත් මෙවර රුසියාවේ අරමුණ සඳ මතට මිනිසෙකු යැවීම පමණක් නොවෙයි සඳ මත ස්ථිර ජනපදයක් බිහිකිරීම දක්වා රුසියාවේ සැලැස්ම දිවයනවා.

“වසර 2029 දී මිනිසෙකු සහිත යානයක් සඳ මතට ගොඩබැස්සවීමට තමන් බලාපොරොත්තු වන බව Roscosmos Energia හි ප්‍රධානියා වන Vladimir Solntsev විසින් ප්‍රකාශ කර සිටිබව Russia today පුවත්පත වාර්තා කොට තිබුනා

මෙම සම්පුර්ණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව තවමත් වැඩිදුර විස්තර මාධ්‍ය වෙත නිකුත් වී නැතත් දැනටමත් මෙමෙ අභ්‍යවකාශය ගමන සඳහා නව අභ්‍යවකාශය යානයක් රුසියාව විසින් අත්හදා බලන බවට බොහෝ තොරතුරු මාධ්‍ය මගින් වාර්තා කර තිබුනා

මම නව අභ්‍යවකාශය යානයේ ප්‍රථම අභ්‍යවකාශය ගමන සැලුම් කර තිබෙන්නේ 2021 වසරේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි. ඉන් පසුව 2023 වසරේදී මෙමෙ යානයෙන් අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය වත අභ්‍යවකාශ ගමනක්ද. 20125 වසරේදී සඳ වෙත මිනිසුන් රහිත යානයක්ද 2029 වසරේදී සඳ වෙත මිනිසුන් සහිත යානයක්ද යැවීමට රුසියාව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්  පසුව සඳ මත ස්ථිර ජනපදයක් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වනු ඇති.

මිට අමතරව 2024 වසරේදී අන්තර්ජාතික අභයවකෂ්‍ය මද්‍යස්ථානය භාවිතයට ගැනීම නවතා දැමීමත් සමගම නව අභ්‍යවකාශය මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමටද ඔවුන් බලාපොරොත්තුවෙන්  සිටිනවා.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: 2029 දී රුසියානුවන් සඳ මතට | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *