වසර 9000 කටත් පෙර සිට පැවතෙන මීමැසි පාලනය

Honeybee-History

මීපැණි යනු අපට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වන දෙයක් මි මැස්සන් ඇතිකිරීම (beekeeping) රැකියාවක් ලෙසත් බොහෝ දෙනා සිදුකරනවා. සැබවින්ම අප මී මැස්සන් ඇතිකිරීමට පටන්ගෙන ඇත්තේ කුමන කාලයකද යන්න බොහෝ පිරිසකට පැවති ගැටළුවක් මන්ද මීමැසි පාලනය පිළිබඳව තොරතුරැ ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාර වලින් පවා සොයාගැනීමට හැකියාව ලැබීමයි. මෑතකදී සොයාගන්නා ලද කරුණු වලට අනුව මිනිසාගේ මීමැසි පාලනය වසර 9000 ක් පමණ ඇත අතීතයට දිවයනවා.

මෙමෙ කරුණ අනාවරණය වී තිබෙන්නේ නියෝලිතික කාල වකවානුව තුල ආදී මිනිසුන් විසින් භාවිත කරන ලද මැටි බඳුන් වල කොටස් කිහිපයක් සොයාගැනීමත් සමගයි. මෙමෙ සොයාගැනීම Nature සඟරාවේ පලවී තිබුනා.

අවසාන අයිස් යුගය නිමවීමත් සමග නියෝලිතික යුගයේ ජිවත් කෘෂිකර්මය යුරෝපයේ සිට දැන් දකුණු මධ්‍යධරණී සිමාව දකවා පැතිරී තිබෙනවා. මේ ප්‍රදේශය මි මැස්සන් භෝවිම්ට ඉතා හොඳ පරිසරයකින් යුක්ත වෙනවා. මිමස්සන් සිටිනා ප්‍රදේශවලින් අනිවාර්යයෙන්ම මී පැණි ලැබෙනවා. මෙලෙස ලැබෙන මීපැණි නියෝලිතික යුගයේ මිනිසා ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන්නට ඇතැයිද එම නිසා ඔවුන් මි මැසි පාලනය තුලින් තමන්ට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මීපැණි ලබාගැනීමට පෙළඹෙන්නට ඇති පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරනවා

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: වසර 9000 කටත් පෙර සිට පැවතෙන මීමැසි පාලනය | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *