පිළිකා නසන ඇල්ගී

Algae-cancer-drugs_Nature-Communications_image_1

A schematic showing the antibodies binding to the surface of the biosilica (green) containing drug particles (yellow), “attacking” the cancer cell (purple).

පිළිකා(cancer) යන වදන ඇසුණු සැනින් බොහෝ දෙනෙක් බියට පත්වනවා. පර්යේෂකයන් දිනෙන් දින මෙමෙ පිළිකා සමග සටන් කොට මිනිස් ජිවත බේරාගැනීමට හැකි ඖෂධ නිපදවීමට උතසහ දරනවා. මෙවන් ඖෂධවල ප්‍රධානම කොටස් දෙකක් තිබෙනවා ප්‍රථම කොටස නම් පිළිකාව සමග සටන්කොට එය අඩපන කිරීමට හෝ එය සහමුලින්ම විනාශකර දැමීමට හේතු වන රසායනික සංයෝගයයි අනික් කොටස නම් මෙමෙ රසායනික කොටස ශරීරයේ අදාල ස්ථානය කරා යොමු කරවන වාහක කොටසයි.

මෙලෙස පිළිකා සමග සටන්කිරීමට හැකි රසායනික සංයෝග ශරීරයේ විවිධ ස්ථාන වලට ගෙනයන නවතම වාහකයක් සොයාගැනීමට පරීක්ෂකයන් සමත්ව තිබෙනවා. මෙමෙ නවතම වාහකයා නිපදවා තිබෙන්නේ ජාන තාක්ෂණයෙන් නිපදවන ලද ඇල්ගී භාවිතයට ගැනීමෙන්.

මෙහිදී භාවිතයට ගනේනෙන් නැනෝ ප්‍රමාණයේ අංශුයි මෙමෙ නැනෝ අංශු මගින් පිළිකා නාශක ඖෂධ කොටස් ඒවා අභ්‍යන්තරයේ අන්තර්ගත වන ආකාරයට නිපදවෙනවා. ශරීරයේ අවශ්‍ය ස්ථානයට ළඟාවූ පසු මෙමෙ නැනෝ අංශු විසින් ඖෂධ කොටස් මුදාහැරිම සිදුකරන අතර එතැන් පටන් එම ඖෂධ කොටස් පිළිකාව සමග සටන්කිරිම ආරම්භ කරනවා. මේ වනතෙක් මෙලෙස නැනෝ අංශු නිපදවීම සඳහා යොදාගෙන තිබෙන්නේ carbon භාවිතයට ගැනීමෙන් නමුත් මේ අලුත් සොයාගැනීමත් සමගම එය වෙනස් වනු ඇතිබවට පර්යේෂකයන්ගේ අදහසයි.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: පිළිකා නසන ඇල්ගී | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *