පෘථිවිය යෝධ වල්ගතරුවකින් විනාශවී යාවිද ?

comet-nasa_1024

පෘථිවිය හා සමග ගැටෙන උල්කාපාතයක්(asteroid) නිසා පෘථිවියේ පැවැත්මට විශාල තර්ජනයක් ඇතිවිය හැකි බව බොහෝ දෙනා විශ්වාශ කරනවා එමෙන්ම මෙවන් අවධානමක් ඇතිවිය හැකි උල්කාපාත පිළිබඳව සොයාබැලීම පිළිබඳව වසරකට විශාල මුදලක් වියදම් වෙනවා. නමුත් අලුත්ම වාර්තාවලට අනුව නම් උල්කාපාත වලට වඩා පෘථිවියේ පැවැත්මට විශාල බලපෑමක් එල්ල කිරීමට වල්ගාතරු (comets)හේතුවීමට පුළුවන්.

උල්කාපාත සහ වල්ගාතරු වල ඇති ප්‍රධානම වෙනස නම් උල්කාපාත සැදී තිබෙන්නේ ගල් හෝ ලෝහ වර්ග එක්වීමෙන් නමුත් වල්ගාතරු වල ප්‍රධාන සංයුතිය වන්නේ අයිස් සහ දුහුවිලියි. වල්ගතරුවක් තාරකාවක් ආසන්නයෙන් ගමන්ගන්නා විටදී එහි වල්ගය නිර්මාණය වෙන්නේ මේ දුහුවිලි සහ අයිස් වලිනුයි.

පර්යේක්ෂකයන්ට අනුව අප අවට විශ්වයේ පෘථිවියට හානි ගෙනදිය හැකි විශාල ප්‍රමාණයේ  උල්කාපාත වලට වඩා පෘථිවියට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කල හැකි වල්ගාතරු බහුලව පවතිනවා. මෙවන් විශාල වල්ගාතරු හඳුන්වන්නේ centaurs යන නමින් මේවා කිලෝමීටර් 50 සිට 100 දක්වා වූ විශාලත්වයක් ගනු ලබනවා.

මෙවන් විශාල උල්කාපාත වලින් පෘථිවිය ආරක්ෂා වී පවතින්නේ බ්‍රහස්පති සහ සෙනසුරුගේ අතිවිශාල ගුරුත්වාකර්ෂණය බලයයි. මෙම විශාල උල්කාපාත වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ බ්‍රහසිපති ගෙන් පිටත වූ කලාපය තුලයි. මේ නිසා එම කලාපයේ සිට පෘථිවිය දෙසට ගමන්කරන වල්ගතරුවක ගමන් මාර්ගය ඉතා පහසුවෙන් බ්‍රහසිපති ගේ අතිවිශාල ගුරුත්වය හමුවේ පෘථිවියෙන් ඉවතට නැඹුරු වෙනවා

නමුත් පරීක්ෂකයන් පවසන්නේ මෙම විශාල ගුරුත්ව භාධකයෙන් මිදෙන විශාල ප්‍රමාණයේ උල්කපතයන් වසර 40000 කට පමණ වතාවක් පෘථිවිය දෙස ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි. දැනට ලැබී ඇති සාක්ෂි අනුව අවසන් වරට මෙවන් විශාල වල්ගතරුවක් පෘථිවිය හා ගැටී තිබෙන්නේ මිට වසර 30000 ක පමණ අතීතයේදී ඒ අනුව ඉදිරි වසර 1000 ක කාලය ඇතුලත පෘථිවිය මෙවන් විශාල උල්කාපාතයක් සමග ගැටීමේ ඇති හැකියාව ඉතා ඉහල අගයක පවතිනවා.

පරීක්ෂකයන්ට අනුව මෙම විශාල වල්ගාතරු වල ඇති තවත් එක් බරපතල ගැටළුවක් වන්නේ මෙවන් විශාල වල්ගතරුවක් පෘථිවිය ආසන්නයේදී කුඩා කොටස් වලට බිඳී ගියහොත් එයින් ඇතිවන කුඩා උල්කාෂ්ම කොටස් වසර 100 000 පමණ කාලයක් පෘථිවිය කරා නිරන්තරයෙන්ම ඇදවැටීමට ඉඩ ඇති බවයි.

වසර 10000 ක් යනු පෘථිවියේ සහ විශ්වයේ කාල රමුවන් දෙස බැලීමේදී ඉතා කුඩා කාලයක්. මිනිසාට නම් එය ඉතා විශාල කාල පරාසයක්. නමුත් මෙවන් විනාශයක් ඕනෑම මොහොතක ඇති විය හැකි බවයි පර්යේක්ෂකයන් ගේ අදහස.

Bookmark the permalink.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *