අඳුරේ දිලෙන මොරෙකු සොයාගැනේ (glow in the dark shark)

maxresdefault

Glow in the dark එහෙම නැතිනම් අදුරේ දිලෙන දේවල් මොනවද කියල ඇහුවොත් අපට මුලින්ම මතකයට එන දෙයක් තමයි ඇතැම් ඔරලෝසුවල කටු, ඉන්පසුව අපට මතකයට එන්නේ කණාමදිරියන්, රැබදුල්ලන් වැනි කෘමි සතුන්. මිට අමතර ඇතැම් ජෙලි මසුන් ද මෙලෙස අඳුරේදී ආලෝකය නිකුත්කරන සතුන් අතර සිටියා. නමුත් ලඟදි මෙම සතුන් අතරට තවත් සතකු එක්වුවා ඒ මෝරෙක් (glow in the dark shark)

image

මෙම මොර විශේෂය ඉතාමත් තද කළුපැහැති සමකින් යුක්ත වන අතර ඊට අමතරම තද නිල් පැහැති ආලෝකයක්ද නිකුත්කිරීමට සමත්. ඒ ආලෝකය සීමිත ඉතා ගැඹුරු මුහුදු පතුලේදී ගොදුරු ආකර්ෂණය කරගැනීම සඳහායි. ඔව්න් මෙම මෝර විශේෂය The ninja lantern shark ලෙස හදුන්වන අතර ප්‍රසිද්ධ Jaws කෘතියේ රචකයා වන Peter Benchley ට ගරුකිරීමක් ලෙස මෙම මත්ස්‍යා ගේ ලතින් නම ලෙස Etmopterus benchley යොදාගන්නවා.  තවද දැනට සොයාගෙන ඇති ආකාරය මෙම මොර මසුන් විශේෂය මීටර භාගයක් පමණ උපරිම දිගකට වැඩෙනවා, ඒ අනුව ඔව්න් මෝර මසුන් කුලයේ කුඩාම සාමාජිකයා බවට පත්වන අතර මීටර 1000කට වඩා වැඩි ගැඹුරින් ජීවත්වනවා. වැඩිදුර පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා දැනට මසුන් දසදෙනෙක් පමණ ඇමෙරිකාව ආසනයේ පැසිෆික් සාගරයෙන් අල්ලාගෙන තිබෙනවා.

442 Total Views 1 Views Today

Comments

comments

Bookmark the permalink.