ග්‍රහලෝක පහක් එකවිට දැකගන්න

image-20160115-7344-biho8i

අපට අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පිහිටි ග්‍රහලෝක විටින් විට දැකගන්න හැකියාව ලැබුනත් අද මේ තොරතුර ගෙන එන්නේ එක් විශේෂිත අවස්ථාවක් පිළිබඳවයි. එනම් මෙම මාසයේ 20 වන බදාදා දින සිට පෙබරවාරි 20 වන දින දක්වා කාලය තුලදී ඔබට එකවිට බුධ, සිකුරු , අඟහරු, බ්‍රහස්පති සහ සෙනසුරු යන ග්‍රහලෝක පහම එක ඉරක පිහිටන ආකාරය පියවි ඇසින් දැකගන්න පුළුවන්. 

image-20160115-7361-oue1p9

නැගෙනහිර අහසේ ඉහල සිට නැගෙනහිර අහසේ ක්ෂිතිජය දෙසට වනලෙස ඇති රේඛාවක මෙම ග්‍රහලෝකයන් දැකගැනීමට පුළුවන් කෑම ලැබෙනු ඇතියි. ආලෝක දුෂණය අවම හා ක්ෂිතිජය දක්වා පැහැදිලිව අහස දැකීමට හැකි ස්ථානයකදී හිරු නැගීමට අසන්න අවස්ථාවේදී ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් නැරඹීමට පුළුවන් කම තිබෙනවා. මෙය එක්තරා දුලබ අවස්ථාවක් වන අතර විශේෂත්වය වන්නේ කිසිදු දුරදක්නයක ආධාරය නොමැතිව මෙය දැකගැනීම හැකියාව ලැබීමයි. තවද ඔබට ග්‍රහලෝක හදුනා ගැනීමට පහසුව සඳහා google star map එක යොදාගන්නත් පුළුවන්.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *