ප්‍රංශය ලොව පළමු solar මාර්ගය නිපදවයි

One-thousand-kilometres-of-solar-panels-will-pave-French-roads-media

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව අප බොහෝ වෙලාවට කතා කරනවා. මෙවරත් ඔබට ගෙන එන්නේ තවත් පරිසර හිතකාමී තාක්ෂණයක් පිළිබඳවයි. ලොව පුරා මෙන්ම අපේ රටෙත් දැන්  සුර්ය බලශක්තිය බොහෝසෙයින් භාවිතාවට ගැනෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති බොහෝ විට මෙම solar panel සවිකිරීම සිදුවන්නේ නිවාස වල වහල මතයි. ඒ සුර්යාලෝකය හොදින් පතිත වීම මගින් වැඩි කාර්යක්ෂම තාවයකින් යුක්තව විදුලිය නිපදවීමටයි. නමුත් ප්‍රංශය ඊට වඩා වෙනස්  ස්ථානයක solar panel සවිකිරීමට පියව අරන්. ඒ solar panel සවිකරන ලද මාර්ගයක් සැදීමටයි. ඒ අනුව ඔව්න් මීළඟ වසර 5 ඇතුලත කිලෝමීටර 1000 දිගින් යුතු මාර්ගයක් සැදීමට බලාපොරොත්තු වනවා.

colas-wattway-solar-road.jpg.662x0_q70_crop-scale

මෙම විශේෂිත solar panel සහිත මාර්ගය ඔව්න් හදුන්වන්නේ Wattaway ලෙසයි. මෙම සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ මිලියන 5ක ජනයාට විදුලිය ලබාදීමට හැකි බව ඔව්න් පවසනවා. එමගින් දැනට විදුලිය නිපදවීමට යොදාගන්න ගල්අඟුරු, තාපබලාගාර වැනි පරිසරය හිතකාමී නොවන තාක්ෂණයක් බැහැරකිරිමටයි ඔව්න් සැරසෙන්නේ. ප්‍රංශ බලධාරීන් පවසන අන්දමට මාර්ගයක රථ වාහන මාගින් ආවරණය වන ප්‍රමාණය 10% පමණ වන නිසා (ඔව්න්ගේ රථවාහන තදබදය අනුව.) මෙය සාර්ථකවනු ඇතිබව  විස්වාස කරනවා.

1-COLAS-Joachim-Bertrand

මිලිමිරර 7ක උසින් යුතු මෙම සුර්ය පැනල රළු මතුපිටකින් යුක්තයි. ඒ රථවාහන ගමන් කිරීමට ඝර්ෂණය ඇතිකිරීම සඳහායි. තවද මෙය වසර 20ක් කාලයක් පුරා මාර්ගයේ සවිකර තැබිය හැකි බවස ඔව්න් පවසනවා. මෙම  මාර්ගයේ එක් කිලෝමීටරයක් මගින් නිවාස 5000ක් සඳහා විදුලිය සැපයිය හැකියි. නමුත් මෙය නිවාස වල සවිකරන solar panel තරම් කාර්යක්ෂම නොවනු ඇතිබව බොහෝ දෙන පවසනවා නමුත් මෙම තාක්ෂණය යොදාගන්නේ සුළු පරිමාණයෙන් නොව මහාපරිමාණයෙන් වන නිසා කාර්යක්ෂමතාව සමස්තයක් ලෙස ඉහල අගයක් ගනු ඇති බව මෙහි සැලසුම් ශිල්පින් පවසනවා.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *