ලොව විශාලතම සුර්ය තාප බලාගාරය

qgfktlzcoztozkyrv3jp

අප දැන් ඔබට බොහෝ වෙලාවට පුනර්ජනනිය ශක්තින් මගින් විදුලිය නිපදවෙන ආකාරයන් හා තාක්ෂනයන් ගැන වැඩියෙන් ලිපි ඉදිරිපත්කරනවා. මොකද දැන් ලෝකය වේගයෙන් ඒ දෙසට ඇදීයාමට පටන් අරන්. අද මේ ලිපිය ගෙන එන්නේ මොරොක්කෝවේ ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත ලොව විශාලතම සුර්ය තාප බලාගාරය පිළිබඳවයි. සුර්ය ශක්තිය මගින් විදුලිය නිපදවීම කියා කිව්වොත් අපට මතක් වන්නේ solar panel යොදාගනිමින් සිදුකරන ක්‍රියාවලියයි, නමුත් මේ සිදුවන්නේ එය නොවෙයි.

සුර්ය ශක්තිය මගින් විදුලිය නිපදවීමේ ප්‍රධාන  ආකාර දෙකක් පවතිනවා ඒ photo-voltaic හා thermal වශයෙන්. ඉන් photo-voltaic ක්‍රමයේදී සුර්ය පැනල යොදාගැනෙන අතර thermal ක්‍රමයේදී  සිදුවන්නේ සුර්ය තාපය යොදාගැනීමයි. අපි thermal ක්‍රමය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මෙහිදී සිදුවන්නේ සුර්ය තාපය යොදාගනිමින් heat transfer fluid (HTF) එකක් ඉතා අධික උෂ්ණත්වයකට රත්කිරිමයි ඒ සඳහා සුර්යතාපය එක්රැස්කිරීමට වක්‍රාකාර දර්පන යොදාගන්නා අතර එම දර්පන වල නාභිය හරහා heat transfer fluid එක ගමන්කරවනවා. මෙම බලාගාරයේ එක් දර්පනයක් මීටර 12ක් පමණ උසකින් යුක්තයි. එහිදී මෙම ද්‍රවය 393° C තරම් ඉහල උෂ්ණත්වයකට පත්වන අතර ඉන්පසු එම තාපය ජලය වෙත heat transfer එකක් මගින් හුවමාරු කොට එමගින් හුමාල turbine එකක් යොදාගෙන විදුලිය නිපදවනු ලබනවා. මොරොක්කෝවේ සාදන මේම බලාගාරය දර්පණ 500,000කින්  යුක්ත අතර එමගින් ඔව්න් 580 MW ශක්තියක් නිපදවීමට බලාපොරොත්තු වනවා, ඒ  අනුව මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් නිවාස මිලියනයකට පමණ විදුලිය ලබාදීමට ඔව්න් සුදානම්.

Solar-Trough-Grid-Applicati

මෙහි ප්‍රථම අදියර දැනට ක්‍රියාත්මක වන අතර එය Noor 1 ලෙස ඔව්න් හදුන්ව තිබෙනවා. එහිදී 160 MW ශක්තියක් ඔව්න් ලබාගන්නවා. Noor 2 හා Noor 3 ඊළඟ අදියරයන් ලෙස 2017දි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර ඉන්පසුව steam turbine සඳහා අවශ්‍ය පැය 8ක ශක්තිය ගබඩා කරගැනීමේ හැකියාවෙන්ද යුක්තයි. වසර 2020දි මුළුමනින්ම  අවසන් කිරීමට නියමිත මෙම බලාගාරය සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 9යක මුදලක් වැයවන බවට ගණන් බල තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම බලාගාරයෙ ප්‍රථම අදියර මගින් වසරකට කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ටොන් 240,000 වායුගෝලයට මුදාහැරිම වළක්වාලීමට සමත්.

google chrome update එකකින් පසුව සිංහල අකුරු හරියාකාරව බැඳී නොපවතින අතර ඒ පිලිබඳ කණගාටුව ප්‍රකාශ කරමු.

 

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: ලොව විශාලතම සුර්ය තාප බලාගාරය | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *