මාලුවෙක් ඇතුලේ මාලුවෙක්

extra_large-1465379528-fish-inside-a-jellyfish

සමුද්‍ර ජීවි ජයාරූප ශිල්පීන් දෙදෙනෙකු වන Tim Samuel සහ  Franny Plumridge පසුගිය දා අපූරු අත්දැකීමකට මුහුණ දුන්නා එනම් ඔවුන්ට අහම්බයෙන් මෙන් ඔවුන්ට මාලුවෙක් තුල සිටින තවත් මාලුවෙක් දැකගැනීමට හැකියාව ලැබුණා . වඩාත් අපුරුම කරණය වනෙන් මේ මාළුවන් දෙදෙනාම පන පිටින් සිටීමයි. මෙහිදී සිදුවී තිබෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ ජෙලිෆිෂ් මාලුවෙක් තුලට කුඩා ප්‍රමාණයේ මාලුවෙක් ඇතුළු වී තිබීමයි.

මෙම සිදුවීම වාර්තා වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නැගෙනහිර වෙරල තිරයෙනුයි. මෙවන් අවස්ථාවක් න්‍යායාත්මකව සිදුවීමට හැකි බව බොහෝ දෙනා පිලි ගෙන තිබුනත් සැබවින්ම මෙවන් අවස්ථාවක් ජයරුපයකට නැගී තිබෙන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වෙනවා.

content-1465381589-fish.PNG

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *