ඩයල් එක වගේ google කරන්න අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන කරුණු 10ක්

අපි නොදන්න ඕනෑම දෙයක් සොයාගන්න මිට ටික කාලයකට කලින් නම් දන්නා කෙනෙකුගෙන් අහනවා, නැතිනම් එක ගැන තියන පොතක් වගේ දෙයක් හොයාගෙන කියවන එක තමයි කරේ. නමුත් පරිඝනක තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්කම අපි වැඩිය කරදර නොවී ඒ කාර්ය google search engine එකට බාරදීලා ඉවරයි. නමුත් අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය දෙය එකපාර හරියට හොයාගන්න සමහරුන්ට පහසු උනත් search කරන විදිහ එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. effective විදිහට google search කරන එකත් ඇත්තටම හොද හැකියවක්. ඒනිසා අපි අද කතා කරන්න හිතුවේ අවශ්‍ය කරන දෙයක් google මගීන් එකපාර සොයාගන පුළුවන් විදිහක් පිළිබඳවයි. ඒ ගැන ලියවුන google search tips ටිකක් තමයි මේ.

  • හැකි තරම් කෙටියෙන් වචන අඩුවන තරමට අවශ්‍ය දේ සොයාගන්න පහසුයි. එක වචනයක් හරි වැඩි උනොත් අනවශ්‍ය data ගොඩක් එන්න පුළුවන්.
  • අවශ්‍ය වචනය කෙලින්ම search කරන්න ඔබට search කරන්න ඕන key word එක “” සලකුණු තුල search කරීමේ මගීන් එක්වරම අවශ්‍ය වචනය හෝ වාක්‍ය සහිත ස්ථාන සොයාගන්න පුළුවන්.
  • වෙබ් අඩවිය සහ වචනය ඔබට අවශ්‍ය දේ උවමනා වෙබ් අඩවියෙන් කෙලින්ම සොයාගන්න මේ මගීන් පුළුවන් උදාහරණයක් ලෙස techpedia auto gear බලන්න.
  • domain search කරන්න අවශ්‍ය දේ domain එකකත් එකක search කරන්න. උදාහරණ ලෙස ලංකාවේ දෙයක් නම් .lk, අධ්‍යාපනික දෙයක් නම් .edu වශයෙන්
  • අනවශ්‍ය වචන ඉවත් කරන්න. ඔබේ search එකට එන දත්ත යම්තාක් දුරට filter කරන්න මෙමගින් පුළුවන්. ඒ අනවශ්‍ය වචනයට ඉදිරියෙන් – ලකුණ එකතු කිරීම මගින්. උදාහරණයක් ලෙස sri lankan politics -Maithripala
  • අනවශ්‍ය webඅඩවි ඉවත් කරන්න.search එකට එන දත්ත  තව දුරට filter කරන්න මෙමගින් පුළුවන්. ඒ අනවශ්‍ය වෙබ් අසවියට ඉදිරියෙන්  – ලකුණ එකතු කිරීම මගින්. උදාහරණයක් ලෙස අධ්‍යාපනය -site:bbc.com/sinhal
  • Or භාවිතය search කරන්න ඕන වචන දෙක or මගීන් සම්බන්ධ කිරීමෙන් X වචනය හෝ Y  වචනය ඇති තැන සොයන්න පුළුවන්.
  • * ලකුණ භාවිතය නොදන්න යමක් ප්‍රශනයක් වශයෙන් search කරන විට * ලකුණ යෙදීම මගීන් google එය ප්‍රශනයක් ලෙස හදුනාගන්නවා

තවන් මේ වගේ විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික දේවල් ගැන දැනගන්න කියවන්න එක වන්න අප සමග.

Like Us: www.fb.com/techpedia.lk
Visit Us: www.techpedia.lk

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *