සැප්තැම්බර් 1 දා පෘථිවිය ලඟින් පියඹා යන දැවැන්ත ග්‍රහකය

අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය තුල  Asteroid (ග්‍රාහක) විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒවායින්  බොහොමයක් පෘථිවියට සැලකිය යුතු දුරකින් සුර්යා වටා දිගු ඉලිප්සාකාර කක්ෂයන්ගේ ගමන් ගන්නවා. පෘථිවියට ආසනයෙන් ගමන් කරන ග්‍රාහක බොහෝ විට ප්‍රමාණයෙන් කුඩා මට්ටමේ ඒවා. නමුත් ලබන සැප්තැම්බර් 1 වන දින විශාල ප්‍රමාණයේ ග්‍රාහකයක් පෘථිවිය ආසන්නයෙන් ගමන් කිරීමට නියමිතයි.

මෙම ග්‍රාහකයේ නම “Florence”. ප්‍රථම වරට මේ ග්‍රාහකය නිරීක්ෂණය කොට තිබෙන්නේ 1981 දී. ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිහිටි Siding Spring Observatory නම් නිරීක්ෂණාගාරය මගින්. නසා ආයතනයට අනුව 1890 ට පසුව මම ග්‍රාහකය පෘථිවියට ආසන්නයෙන්ම ගමන් ගන්නා අවස්ථාව මෙය වෙනවා. ඊට අමතරව 2500 වනතෙක් මෙම ග්‍රාහකයා පෘථිවියට මෙතරම් ආසන්නයෙන් ගමන් ගන්නේ නැති බවට ගණන් බලා තිබෙනවා.

පෘථිවිය ආසන්නයෙන් ගමන් කරන මේ විශාල ග්‍රාහකය ගැන ලොව වටා පරීක්ෂකයන් බොහොම උනන්දුයි ඒ මේ සමීප ගමන් කිරීම තුලින් ඔවුන්ට මෙම ග්‍රාහකය ගැන වඩාත් හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන නිසා. මෙම ග්‍රාහකයේ විශාලත්වය ගණන් බලා තිබෙන ආකාරයට කිලෝමීටර් 4.4 ක්. පෘථිවිය ආසන්නයෙන් ගමන් ගන්නා අනෙකුත් කුඩා ප්‍රමාණයේ ග්‍රාහක සමග සංසන්දනය කරන විට මෙය විශාල ගනයේ ග්‍රාහකයක්.

ග්‍රාහකය සහ පෘථිවිය අතර සමීපතම දුර කිලෝමීටර් මිලියන 7ක් පමණ වන බවට ගණන් බලා තිබෙනවා. මෙය පෘථිවිය සහ චන්ද්‍රයා අතර ඇති දුර මෙන් 18 ගුණයක දුරක්. මේ නිසා මම ග්‍රාහකයෙන් පෘථිවියට අවදානමක් නම් දැනට නැහැ. ඔබ අභ්‍යවකාශ වස්තුන් නිරීක්ෂණයට උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් කුඩා ප්‍රමාණයේ සාමාන්‍ය දුරේක්ෂයකින් ඔබට මේ ග්‍රාහකය නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පාසල් තාරකා විද්‍යා සංගම් වලට මෙය හොඳ අවස්තාවක් වනු ඇති.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *