වයුගොලිය කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් වලින් ඉන්ධන නිපදවේ.

ආයුබෝවන්, බොහොම කාලෙකට පස්සේ අපි නැවත වැඩ පටන් ගන්න හිතුවා. අද අප ඔබට විස්තර ගෙන එන්න සූදානම් වන්නේ පරිසර හිතකාමී නවතම තාක්ෂණයක් පිළිබඳවයි. ඒ ගැටළු බොහොමයකට හේතුකාරකයක් වන කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් (CO2) වායුගෝලයෙන් ඉවත් කිරීමට උත්සහ ගන්නා උත්සහයක් පිළිබඳවයි. මේ නවතම තාක්ෂණය හදුන්වාදෙන්නේ කැනේඩියානු සමාගමක් වන carbon engineering. එහිදී කාබන්  ටොන් එකක් එකතුකිරීමට 2011 දී ඇමෙරිකානු ඩොලර් 600ක්  වැයවූ අතර දැන් එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් දක්වා100ක් දක්වා පහතට දෙන එන්ට ඔව්න් සමත්වීමත් සමගම එය ප්‍රයෝගිකව යොදාගත හැකි දෙයක්  බවට  පත්ව තිබෙනවා.

කාලගුණික විපර්‍යාස සඳහා එක එල්ලේම හේතුවක් වන කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් වවිමොචනය අවම වීමත් සමගම වයුගොලියව පවතින කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් ඉවත්කිරීමට දරු සාර්ථක උත්සහයක් ලෙස මෙය හදුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත් සිත්ගන්න සුළු කරණය වන්නේ මෙමගින් නැවත ඉන්ධන නිපදවීමට ඇති හැකියාවයි. එහිදී ෆොසිල ඉන්ධන පුනර්ජන්නණිය  බපශක්ති ප්‍රබේධයක්  බවට පත්වන්නටත් පුළුවන්.

මෙම සමගම ආරම්භ කිරීමට මුලිකත්වය ගෙන ඇත්තේ වසර 2009දී බිල් ගේට්ස් ගේ හා oil sands  නිර්මාතෘ නොර්මන් එඩ්වර්ඩ්  විසිනි. මෙහිදී ඔව්න් සිදුකරනු ලබනේ වයුගොලිය කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් සිසිලන කුළුණක් හරහා යවමින් පොටෑසියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් ද්‍රවණයක් තුලටබුබුලනය කරනවා. මෙහිදී සැදෙන   පොටෑසියම් කාබනේට් තවත් පියවර කිහිපයකට පසුව කැල්සියම්කාබනේට් බවට පත්කරනු ලබනවා. ඉන්පසුව එම කැල්සියම්කාබනේට් රත්කිරීමේ පිටවන කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් අදික පීඩනයක් යටතේ පොලව අභ්‍යන්තරයට පොම්ප කිරීම මගින් එය ප්පොලව තුල තැන්පත් කිරීම සිදුකරනු ලබනවා. මෙහිදී මේ කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් වායුව ජලයෙන් ලබාගන්න හයිඩ්‍රජන් සමග එක කොට කෙලින්ම මෝටර් රථ සඳහා යොදාගත හැකි ඉන්ධනයක් නිපදවීමටත් ඔව්න් බලාපොරොත්තුවනවා.

කෙසේවෙතත් කාබන්ඩයෝක්සයිඩ් වලින් තොරවූ ලෝකයක් සඳහා නව තාක්ෂනයන් සොයායන කාලයක නැවත පුරුදු පැරණි දෙයම කිරීමට උත්සහ කිරීම තරමක් උපහාසත්මකයි. නමුත් වායුගෝලයේ ඇති කාබන්ඩයෝක්සයිඩ්ඉන් ඉවත් කිරීමට ගන්න උත්සාහය නම් අගයකරයුතු කාරණාවක්.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *