විශ්වයම විනාඩි 8න්.. | A Brief History Of Everything|

මෙතෙක් කලක් ඔබට තේරුම් ගත නොහැකිව තිබු විශ්වයේ ආරම්භය සහ එතැන් පටන් පැවැත ඒම දැන් කෙටි video පටයකට ගොනුකර තිබෙනවා. මේ කාර්ය සිදුකර තිබෙන්නේ සුප්‍රසිද්ද තාරකා භෞතික විද්යාඥ වරයෙකු (astrophysicist) වන Neil deGrasse Tyson විසින්. Continue reading

New Horizons ප්ලුටෝ මතින් පියාඹා යාම …

පසුගිය සතිය නසා(NASA) ආයතනයට අතිශය වැදගත් සතියක් වුනා, ඒ අන් කිසිවක් නිසා නොව New Horizons යානය ප්ලුටෝ (Pluto) ග්‍රහලොව සහ එහි චන්ද්‍රයන් අසලින් ගමන් කිරීම නිසවෙන්. මේ ගමන ඔස්සේ ප්ලුටෝ පිළිබඳව පමණක් නොව ග්‍රහලෝක වල හටගැනීම සහ ඒවායේ තරුණ අවදිය පිළිබඳව විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකිවූ බවට නසා ආයතනය පවසා සිටියා. Continue reading

ප්ලුටෝ වෙත ගිය New Horizone

The New Horizone යානය පසුගිය දිනක ප්ලුටෝ ග්‍රහයා වෙත ඉතා ආසන්නයෙන් ගමන් කල අතර ප්‍රථම වරට ප්ලුටෝ ග්‍රහයාගේ සමීප රුප පෘථිවිය වෙත එවීමට සමත්ව තිබෙනවා Continue reading