විදුරු 3D printing

3D printing යනු අද ලෝකයේ කාගේත් අවධානයක් දිනාගෙන ඇති මාතෘකාවක්. අද බොහෝ දේවල් 3D printing මගින් නිර්මාණය වෙනවා. සෙල්ලම් බඩු වල සිට විද්‍යුත් පරිපත දක්වා අද මේ තාක්ෂනය තුලින් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. අද අපි ඔබට විස්තර ගෙන එන්නේ විදුරු අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස භාවිත කරමින් විදුරු වලින් 3D printing කරන අපුරු 3D printer එකක් පිළිබඳවයි. Continue reading

ආහාර වල තත්වය මනින Smart Bottle Cap

වෙළඳපොලෙන් දියර ආහාර මිලදී ගැනීමේදී මෙන්ම ඔබේම ශිතකරණයේ ඇති දියර ආහාරයන්ගේ තත්වය පිළිබඳව අහාර ඇසුරුම විවෘත නොකර දැනගැනීමේ හැකියාවක් තිබේ නම් කෙතරම් පහසුද. කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලය සහ තායිවානයේ Chiao Tung විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂකයන් පිරිසක් එලෙස විවෘත නොකොට අභ්‍යන්තරයේ පවතින ද්‍රව ආහාර වල තත්වය නිර්ණය කල හැකි නව ඇසුරුමක් ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මෙහිදී සිදුවන්නේ ඇසුරුමේ පියනෙහි(Smart Continue reading