අඟහරු මත ජලය සොයාගැනේ

අනාගහරු ග්‍රහයා මත ජලය ඇතිබවට බොහෝ දෙනා මිට බොහෝ කලකට පෙර සිටම අදහස් පලකොට තිබුනා. 18 වන ශතවර්ෂයේදී William Herschel විසින් අනාගහරු ග්‍රහයාගේ ධ්‍රැව ප්‍රදේශ මිදුණු ජලයෙන් වැසි පැවතිය හැකි බවට අදහසක් ප්‍රකාශ කර තිබුනා. නමුත් ඒ පිළිබඳව සනාථ කිරීම සඳහා ඔහුට ප්‍රමාණවත් සාදක තිබුනේ නැහැ. 1950 වසරේ දී ප්‍රථම වරට දුරේක්ෂ යන්ගෙන් ලබාගන්නා ලද දත්ත වර්ණාවලීක්ෂ මාන මගින් විශ්ලේෂණය කිරීම මගින් පවා අඟහරුගේ ධ්‍රැව ප්‍රදේශ වල අයිස් පවතීදැයි යන්න තහවිරු කරගැනීමට නොහැකිව තිබුනා ඊට හේතුව වන්නේ සුර්යගෙන් පරාවර්තනය වන ආලෝකය මගින් ලගන්නා ලද දත්ත වලට භාධා පැමිණීමයි. Continue reading