අයාලේ ගිය කෘතීම බුද්ධිය (Tay)

පසුගිය 23 වනදා Microsoft ආයතනය ලොව පුදුම කරවන එළිදැක්වීමක් සිදුකලා ඒ වෙන කිසිවක් නොවෙයි තමන් වෙතට ලැබෙන twitter පණිවිඩ මගින් self learn කිරීම තුලින් එම පණිවිඩ වලට පිළිතුරු දිය හැකි කෘතීම බුද්ධිමය පරිගණක වැඩසටහනක්. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් AI tweet bot කෙනෙක්. එය හඳුන්වා දී තිබුනේ Tay නමින්. නමුත් මේ AI එක එලි දැක්වීමෙන් පැය කිහිපයකට පසු ඉතා ජාතිවාදී ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමට පටන් ගැනීම නිසා Microsoft සමාගමට එම වැඩසටහන නවතා දැමීමට සිදුවුනා. Continue reading

නවතම Windows Surface Book පරිගණකය

Apple MacBook laptop එකක් යනු බොහෝ දෙනා ඉතා අසා කරන laptop පරිගණකයක් එමෙන්ම Apple MacBook පරිගණක යනු laptop පරිගණක අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දරා සිටින පරිගණක වර්ගයක්. නමුත් මෑතකදී Microsoft සමගම විසින් ඔවුන්ගේම laptop පරිගණකයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා එය නම් කොට ඇත්තේ Surface Book ලෙසයි. මේ නවතම හඳුන්වාදීම Apple MacBook පරිගණකයට විශාල තරඟයක් ලබාදෙනු ඇති බව බොහෝ දෙනාගේ විස්වාශයයි. අද අපි ඔබට ගෙන එන්නේ Microsoft සමාගමමේ නවතම Surface Book පරිගණකය පිළිබඳ විස්තරයි Continue reading